โครงการสมุนไพร ตะไคร้หอมไล่ยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการสมุนไพร ตะไคร้หอมไล่ยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2563  โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share