ขอความร่วมมือร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกันที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ให้งดให้บริการในช่วงเวลา 23.00 – 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น

อำเภอสูงเม่น แจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกันที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ให้งดให้บริการในช่วงเวลา 23.00 – 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น

 

Share