มอบเงินช่วยเหลือประชาชนตำบลเวียงทอง จากเหตุสาธารณภัย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือประชาชนตำบลเวียงทอง จำนวน 3 ราย จากเหตุสาธารณภัย ประเภท วาตภัย (พายุฤดูร้อน ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share