ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. ธอส.ยกดอกเบี้ย 4 เดือนให้ลูกค้า พร้อมลดดอกเบี้ยให้แพทย์และสาธารณสุขเหลือ 1% ต่อปี
2. หากพบเห็นการกักตุนโภคภัณฑ์ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม
3. ขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยงานที่มีจิตศรัทธา ปฏิบัติตามหลักการควบคุมโรคเมื่อบริจาคสิ่งของ
4. แนะร้านสะดวกซื้อปฏิบัติตามข้อแนะนำสร้างความมั่นใจผู้ขาย – ผู้ซื้อ ปลอดภัย COVID-19
5. ย้ำ! ออกจากบ้านช่วง 4 ทุ่ม – ตี 4 มีความผิดตามกฎหมาย
Share