ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ (ต้นทองอุไร จำนวน 99 ต้น) รอบสนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล (วันที่ 11 พฤษภาคม 2563) พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต

 

Share