โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 ในปีนี้ได้มีการปรับปรุงกรมธรรม์ข้าวนาปีให้มีความพิเศษและเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรเพาะปลูกข้าวนาปีที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ จำนวน 7 ภัย ได้แก่
– น้ำท่วม ฝนตกหนัก
– ภัยแล้ง ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง
– ภัยอากาศหนาว น้ำค้างแข็ง
– ลมพายุ พายุใต้ฝุ่น
– ลูกเห็บ
– ไฟไหม้
– ช้างป่า
และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด
โดยขั้นตอนการทำประกันภัย ลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวของ ธ.ก.ส. เกษตรกรทั่วไปที่เพาะปลูกข้าว และขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน สามารถติดต่อขอทำประกันภัยได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา
**จังหวัดแพร่ ติดต่อขอทำประกัน ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 1186
Share