การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3 หลังคาเรือน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย ที่ขอความอนุเคราะห์ใช้รถกู้ชีพ ซึ่งเป็นรถที่เหมาะสำหรับรับ-ส่งผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาล

Share