การดำเนินการป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

อำเภอสูงเม่นแจ้งให้ประชาชนระมัดระวังเด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน โดยให้ทุกภาคส่วนช่วยกันแจ้งเตือน ดูแล และเฝ้าระวัง เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ปลอดภัยจากการจมน้ำ

Share