มอบทุนเลี้ยงชีพแก่ผู้ป่วยและผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลเวียงทอง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง ผู้นำชุมชนและตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสูงเม่นให้ลงพื้นที่มอบทุนเลี้ยงชีพแก่ผู้ป่วยและผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลเวียงทอง จำนวน 8 ราย ด้วยงบประมาณรวม 11,500 บาท

Share