มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง, นางเกษณี ชื่นบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับสถานีตำรวจสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้มอบถุงยังชีพและไข่ไก่ ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลเวียงทอง จำนวน 10 ราย ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

Share