ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีมีกลุ่มบุคคลประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมอบรมโครงการปลูกป่าใช้ชำระหนี้ โครงการสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) ประชาชน 4 ภาค

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีมีกลุ่มบุคคลประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมอบรมโครงการปลูกป่าใช้ชำระหนี้ โครงการสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) ประชาชน 4 ภาค โดยมีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียนอบรม ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้แอบอ้างเป็นโครงการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด การกระทำดังกล่าวทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน โดยการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สิน ที่ดินทำกิน และปัญหาอื่นๆ ของสภาเครือข่ายประชาชนภาคอีสาน (สอส.) ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการฯ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระวัง และหากพบเห็นการกระทำอันเข้าข่ายหลอกลวงขอให้แจ้งดำเนินคดีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวอย่างถึงที่สุด

Share