ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ประชาชนได้ทราบ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. คัมภีร์สำหรับมือใหม่ในการตรวจรับคอนโด
2. ซื้อสินค้าออนไลน์ของก็ไม่ได้บางทีก็ชำรุดทำยังไงดี
3. ดูใบเสร็จค่าซ้อม ก่อนขับรถออกจากอู่
Share