ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้าง และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศ1

ประกาศใหม่2

ประกาศ3

Share