ตรวจเยี่ยมผู้กักตัวเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลเวียงทอง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัวเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลเวียงทอง เนื่องจากเป็น  ผู้ที่พึ่งเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ผู้อำนวยการ/เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง และผู้อำนวยการ/เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาสุก ให้การต้อนรับฯ

 

Share