คำสั่งจังหวัดแพร่ เปลี่ยนแปลงและขยายระยะเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 15 และฉบับที่ 16)

จังหวัดแพร่ได้มีคำสั่ง เปลี่ยนแปลงและขยายระยะเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 15 และฉบับที่ 16) ดังนี้
1. ขยายระยะเวลาสั่งปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 15)
2. เปลี่ยนแปลงระยะเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 16) โดยมีสถานที่ดังต่อไปนี้
– สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.0509 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ได้แก่ ผับ ร้านคาราโอเกะ
– สถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ได้แก่ ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ
– สถาบันการศึกษาภาครัฐ และเอกชน ทุกระดับ
– สถาบันกวดวิชา
– สถานที่ออกกำลังกายภายในอาคาร ได้แก่ ฟิตเนส เทควันโด
– สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ ได้แก่ โรงภาพยนตร์
– ร้านเกมส์
– สวนสนุกในห้างสรรพสินค้า และเครื่องเล่นในสนามกลางแจ้งตามตลาดนัดชั่วคราว
– สนามชนไก่
– สนามกีฬา
– สนามแข่งขัน
– สนามเด็กเล่น
– ห้างสรรพสินค้า ทุกแห่ง ยกเว้นในส่วนซึ่งเป็นแผนกซุปเปอร์มาเก็ต แผนกขายยา แผนกอาหาร แผนกสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและความเป็นอยู่ของประชาชนมิให้ขาดแคลนหรือเดือดร้อน
– ห้องสมุดสาธารณะ ทุกแห่ง
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของรัฐและเอกชน ทุกแห่ง
– โต๊ะสนุ๊กเกอร์ บิลเลียด ทุกแห่ง
– สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน พิพิธภัณฑ์สถาน และศูนย์ OTOP
** ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 **
Share