โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี

DSC_0066 DSC_0136 DSC_0067

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดแพร่ , นายอำเภอสูงเม่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอสูงเม่น , เกษตรอำเภอสูงเม่น  ผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลเวียงทอง  ฯลฯ ร่วมกันปลูกป่าในโครงการประชาอาสาปลูกป่า  800  ล้านกล้า  80  พรรษามหาราชินี  ในวันที่  15  กรกฎาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  15.00 น ณ พื้นที่สาธารณะบ่อขยะเดิมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  หมู่ที่  8  ตำบลเวียงทอง  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

Share