ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และนายอำเภอสูงเม่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตั้งด่านสกัดกั้นปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ตำบลเวียงทอง

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และนายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตั้งด่านสกัดกั้นปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ตำบลเวียงทอง โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ประจำจุดตั้งด่านสกัดกั้นปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ตำบลเวียงทอง ให้การต้อนรับฯ

Share