การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้จัดทำเนื้อหาให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่ประชาชน

Share