ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่จุดตั้งด่านสกัดกั้นปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2563 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตั้งด่านสกัดกั้นปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 บริเวณปากทางเข้าตำบลเวียงทอง โดยจัดตั้งขึ้นในระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2563 – 17 เมษายน 2563 เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19

Share