โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น หากยังไม่ได้เข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือต้องการสร้างทางเลือกในการศึกษา (เรียนฟรี) สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 053-278009

 

Share