ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ไฟป่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

 

Share