การปะปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการ

การปะปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการจากเดิมเวลา 07.30 น. – 16.30 น. เป็นเวลา 08.30 น. – 15.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 7-30 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Share