ออกให้คำแนะนำมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 แก่สถานประกอบการ

เมื่อวันที่่ 1 เมษายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ออกให้คำแนะนำมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 แก่สถานประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลเวียงทอง

   

Share