ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

อำเภอสูงเม่นแจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามด้านล่างนี้

http://www.amlo.go.th/dpl/uploads/content_attachfile/5e2132961f2d2.pdf

http://www.amlo.go.th/dpl/uploads/content_attachfile/5e3a790a854ea.pdf

http://www.amlo.go.th/dpl/uploads/content_attachfile/5e4ceb2d5440e.pdf

 

Share