ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี พ.ศ. 2563

กิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่นขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลแพร่ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น

Share