วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ เปิดรับสมัครฝึกอบรมโครงการ “ศูนย์ความงามวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ (PPTC Beauty Center)”

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ เปิดรับสมัครฝึกอบรมโครงการ “ศูนย์ความงามวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ (PPTC Beauty Center)” รุ่นที่1 ฟรี!! ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จำนวน 4 รายวิชา ดังนี้
1. เสริมสวยพื้นฐาน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
2. ตัดผมชาย ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
3. เทคนิคการซอยผม ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563
4. ตัดผมชายระดับ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563
สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร. 054-542882 ในวันและเวลาราชการ
Share