เลื่อนการตรวจคัดเลือกทหาร ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

หน่วยสัสดีอำเภอสูงเม่น แจ้งเลื่อนการตรวจคัดเลือกทหาร ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 จึงขอเลื่อนกำหนดการตรวจคัดเลือกทหาร ประจำปี 2563
– อำเภอสูงเม่น เลื่อนวันคัดเลือกทหาร ประจำปี 2563 จากเดิมวันที่ 4 เมษายน 2563 เปลี่ยนเป็นรอประกาศจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
– ผู้ที่จะสละสิทธิ์จากการผ่อนผัน คือ เดิมเป็นคนผ่อนผันแต่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือมีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกทหาร ให้แจ้งการขอสละสิทธิ์ที่หน่วยสัสดีอำเภอ ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2563 – 15 เมษายน 2563
– ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นทหาร (หรือร้องขอเข้ากองประจำการ) ให้แจ้งความประสงค์ได้ที่ หน่วยสัสดีอำเภอ ในที่ว่าการอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 โดยจะทำการดำเนินกรรมวิธีคัดเลือกในวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิม 1000 ที่นั่ง (ด้านสระว่ายน้ำ) ภายในสนามกีฬาอบจ.แพร่

Share