การอบรมทำสมุนไพร

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองร่วมกับวิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้จัดการฝึกอบรมทำสมุนไพร ได้แก่ ยาหม่อง พิมเสน น้ำเหลือง ฯลฯ ให้แก่ตัวแทนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อนำไปใช้ถ่ายทอดในการอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโอกาสต่อไป

 

Share