องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง

สอบ1

สอบ2

สอบ3

สอบ4

Share