วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 น. จ่าสิบเอกทินกร ทะฤาษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายสดุดี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น

Share