ขอเชิญชวนนำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ขอเชิญชวนท่านเจ้าของสุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป นำสุนัขและแมวของท่านมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และให้นำบัตรประชาชนของท่านมาลงทะเบียนสุนัขและแมวด้วย โดยจะออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าดังนี้
– วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 11.30 น. จะออกให้บริการฯ ณ วัดไชยามาตย์, อบต.เวียงทองหลังเก่า และวัดโพธิสุนทร
– วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 11.30 น. จะออกให้บริการฯ ณ วัดน้ำบ่อ, วัดเขื่อนคำลือ และวัดผาสุก

Share