การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,91) ประจำปีภาษี 2562

สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,91) ประจำปีภาษี 2562 โดยขณะนี้ถึงกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90และภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2562 ผู้มีเงินได้สามารถยื่นแบบฯ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกสาขา หรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือทางโทรศัพท์มือถือผ่าน Rd Smart Tax Application กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษีออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

Share