โครงการปฏิบัติธรรมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. คณะสงฆ์อำเภอสูงเม่น ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลเวียงทองและองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น, นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลเวียงทองเข้าร่วมฯ

Share