กิจกรรม “Big Cleaning Day” ทำความสะอาด ณ วัดไชยมาตย์ ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ทำกิจกรรม “Big Cleaning Day” ทำความสะอาด ณ วัดไชยมาตย์ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตามหลัก “บวร”

Share