สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำการดูแลไม้ผลในช่วงแล้งให้เกษตรกรทราบ

สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำการดูแลไม้ผลในช่วงแล้งให้เกษตรกรทราบ ดังนี้
1. การให้น้ำต้นไม้ภายในบริเวณรัศมีทรงพุ่มเท่านั้น ถ้าสามารถให้น้ำแบบน้ำหยดหรือหัวเหวี่ยงขนาดเล็กจะดีกว่าการใช้สายยางรดน้ำ ควรให้น้อยๆ แต่บ่อยครั้ง
2. ใช้วัสดุคลุมดิน วัสดุที่ใช้ได้แก่ ใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นจากต้นไม้ผล ใบตองแห้ง ทางมะพร้าว กาบมะพร้าว หญ้าแห้ง ฟางข้าว เป็นต้น โดยคลุมจากโคนต้นไม้ผลจนถึงรัศมีทรงพุ่ม และทำแนวกันไฟ
3. การตัดแต่งกิ่ง ไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงต้นฤดูแล้ง หลังการเก็บเกี่ยว ควรตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อลดการระเหยน้ำทางใบ
4. ไม่ควรใส่ปุ๋ยในช่วงแล้งหากน้ำไม่เพียงพอ
Share