แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆ และเผาป่าทำให้เกิดเหตุรำคาญ

อำเภอสูงเม่น แจ้งแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆ และเผาป่าทำให้เกิดเหตุรำคาญ โดยหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว มีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 74

 

Share