การประชุมสร้างการรับรู้ความเข้าใจการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการจัดทำธนาคารใบไม้

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสร้างการรับรู้ความเข้าใจการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการจัดทำธนาคารใบไม้ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีนายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมให้ความรู้แก่ นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน กม. อสม. ชรบ. อปพร. และประชาชนตำบลเวียงทอง

Share