ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันมาฆบูชา

สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบริการทุกประเภทที่อยู่ในบังคับของกฎหมายให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งการขายส่ง และขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่เวลาหลัง 24.00 นาฬิกา ของคืนวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของคืนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นมาฆบูชา หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และสำหรับประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งสายด่วนได้ที่ 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Share