องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่างในตำแหน่ง วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา

Share