ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่อเติมด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสร้างสถานที่แปรงฟัน

โครงการต่อเติมด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสร้างสถานที่แปรงฟัน ราคากลาง 121,400 บาท

bid-14-05-26-A01 bid-14-05-26-A02

Share