สนับสนุนรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศด้วยเครื่องพ่นฝอยละอองน้ำไทยประดิษฐ์ (ยมทอง 3)

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศด้วยเครื่องพ่นฝอยละอองน้ำไทยประดิษฐ์ (ยมทอง 3) ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านหัวดง อำเภอสูงเม่น ตามแผน Kick off ฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศด้วยหุ่นยนต์ดับเพลิงควบคุมระยะไกล (Robot) อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share