ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 โครงการ

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ยาว 119 เมตร 182,800 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ยาว 20 เมตร 30,500 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ยาว 37 เมตร 74,500 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ยาว 32 เมตร 49,400 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่  5 ยาว 42 เมตร 64,600 บาท
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่  5 ยาว 36 เมตร 55,200 บาท
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่  5 ยาว 26 เมตร 33,600 บาท

bid-14-05-19-B01 bid-14-05-19-B03 bid-14-05-19-B02

Share