ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (กลุ่มผู้มีทักษะ) และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถขยะ (กลุ่มผู้มีทักษะ)

Share