โรงเรียนบ้านเวียงทอง (เวียงทองวิทยาคาร) ขอเชิญงานวันครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งโรงเรียนและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

โรงเรียนบ้านเวียงทอง (เวียงทองวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานการศึกษาประถามศึกษาแพร่ เขต 2 ได้กำหนดจัดงานวันครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งโรงเรียนและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าและประชาชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านเวียงทอง

Share