ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง การกำหนดวัน “ห้ามเผา” และกำหนดเขต “ควบคุมไฟป่า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัดแพร่ได้มีประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน “ห้ามเผา” และกำหนดเขต “ควบคุมไฟป่า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้กำหนดให้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นช่วง “วิกฤตหมอกควัน” และกำหนดให้ทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านในท้องที่จังหวัดแพร่ เป็น “เขตควบคุมไฟป่า” ห้ามเผาทุกชนิดเด็ดขาด

Share