ขอเชิญร่วมงาน 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอจังหวัดแพร่ (ธ) วัดป่าเวียงทอง ขอเชิญร่วมงาน 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดป่าเวียงทอง ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share