มอบของให้ผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้นำทีมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทองและทีมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาสุก ให้การต้อนรับ พันตรี ปริญญา กันยะมี รักษาราชการแทนสัสดีอำเภอสูงเม่น ตัวแทนของนายอำเภอสูงเม่น มอบของให้ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลเวียงทอง จำนวน 4 ราย เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563

Share