งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆ  บนเวที การเล่นเกมตามซุ้มต่างๆ และสวนสนุกมากมาย รวมถึงเครื่องดื่มและอาหารกลางวันแจกฟรีตลอดงาน

 

Share