มาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร เทศกาลปีใหม่ 2563

สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว จึงได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยจะมีมาตราการบังคับใช้กฎหมายจราจรเพื่อให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

Share