ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (กลุ่มผู้มีทักษะ) และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถขยะ (กลุ่มผู้มีทักษะ)

Share